Viet NamEngland
Tìm kiếm
    Hỗ trợ 24/7
  • Mr.Alex Tan
    Mr.Alex Tan+84 973981316
    Mr.Alex Tan Mr.Alex Tan Mr.Alex Tan
Công ty cổ phần An Sơn đồng hành với an sinh xã hội
Trên địa bàn xã Đồng Hợp- Quỳ Hợp có hơn 30 công ty, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, chế biến đá, trong đó tiêu biểu có công ty cổ phần An Sơn.
 
Công ty CP An Sơn Quỳ Hợp tổ chức khám sức khỏe cho công nhân lao động
Ngày 09/4/2016, Công ty cổ phần An Sơn, đóng tại xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp tổ chức khám sức khỏe cho 150 công nhân lao động.